40 V Hochentaster

40V Akku-Hochentaster & Teleskop Heckenschere

40V Lithium-Ionen

40V Akku-Hochentaster & Teleskop Heckenschere-SET

40V Lithium-Ionen