24 V Bohrhammer

24V Akku-Kombi-Bohrhammer-SET

24V Lithium-Ionen